România în jocul Marilor Puteri (1939-1940) ediţia a doua

Colecție: Istorie şi Politică

Copertă: Dan Stanciu

Anul apariției: 2003

Număr pagini: 558

Format: 13 x 20 cm, broşat

ISBN: 973-8120-20-9

România în jocul Marilor Puteri (1939-1940) ediţia a doua

Autor: Corneliu Mihail Lungu, Ioana Alexandra Negreanu

În stoc
23,12 Lei

Comenzi telefonice:
021 222 25 36 / 0744 369 721
Interval orar: 9:00 - 17:00
 • La peste 55 de ani de la încheierea conflictului mondial evaluările echilibrate încep să ocupe primul plan, chiar dacă implicări emoţionale şi sentimentale se regăsesc periodic. Cercetarea arhivelor - acum deschise pentru etapa pînă spre finele anilor 1960 - şi publicarea documentelor rămîn prioritare. Prezentul volum, datorat strădaniilor colegilor Corneliu Mihail Lungu şi Ioana Alexandra Negreanu, cuprinde 194 documente, aproape toate inedite, din intervalul iunie 1938 - octombrie 1941. Ele sînt centrate pe evoluţiile din 1940 care au dus la cunoscutele pierderi teritoriale. Volumul aduce informatii noi, de un cert interes (Dinu C. Giurescu, 15 august 2000).

  În volumul de faţă, drept argumente, au fost aduse izvoare de primă importanţă aflate în fonduri de documente păstrate la Arhivele Naţionale, în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe şi a Ministerului Apărării Naţionale.
  O primă categorie de surse utilizate şi care ocupă un loc însemnat în economia volumului, o constituie documentele diplomatice. În cadrul acestora ponderea revine corespondenţei de specialitate reprezentată prin telegramele cifrate, scrisorile, notele, informările şi rapoartele înaintate de ambasadori, şefi de legaţii, diverşi diplomaţi români sau străini acreditaţi pe lîngă ambasadele din diferite capitale europene. O altă categorie de documente o reprezintă informările şi rapoartele provenite din arhivele militare, surse care, prin natura informaţiilor şi veridicitatea datelor aduc noi elemente în dezbatere şi pun într-o altă lumină imaginea adevărului istoric.
  O menţiune specială, sau mai exact spus, o lămurire, s-ar impune pentru a explica deschiderea volumului - axat pe anii externi 1939-1940 - cu un document emis în decembrie 1938. Documentul în cauză este un MEMORANDUM înaintat regelui Carol al II-lea de către Iuliu Maniu şi un grup de foşti miniştrii şi parlamentari români. Valoarea lui constă în faprul că atrăgea atenţia nu numai suveranului, ci întregii opinii publice interne şi externe, în ceea ce priveşte pericolul ce plana asupra Transilvaniei şi graniţelor fireşti ale ţării. Din păcate, evenimentele ce nu au întîrziat să urmeze un curs nefiresc, aveau să confirme temerile şi pericolele semnalate prin acel Memorandum (Corneliu Mihail Lungu, 30 august 2000).

  1938 decembrie 15. Memorandumul înaintat regelui Carol al II-lea de Iuliu Maniu şi un grup de foşti miniştrii şi parlamentari privind respectarea drepturilor românilor din Transilvania şi hotărîrea acestora de a apăra graniţele ţării, aşa cum au fost stabilite prin tratatele de pace.

  Memorandumul românilor din Transilvania (Ardeal, Banat, Crişana, Satu-Mare, Maramureş)

  prezentat

  M.S. REGELE CAROL II

  (...) Sire,
  Acum, cînd în viaţa internaţională se produc evenimente de extremă importanţă şi cînd altele mai grave se pot prevedea, starea de conflict dintre Coroană şi Naţiune nu poate fi menţinută.
  Incredinţăm pe Majestatea voastră de sentimentele noastre de neclintit devotament faţă de Tron şi Dinastie şi de întreg spiritul nostru de jertfă pentru menţinerea unităţii statului nostru.
  Cu deplină încredere faţă de întelepciunea Majestăţii voastre, vă rugăm respectuos să binevoiţi a da o dezlegare dreaptă crizei în care se află ţara. (...).

  La realizarea cărţii au mai colaborat: Octavian Dascăl, Diana Constantinescu, Dana Georgescu, Emanuela Siteanu, Ioan Suciu. Traducerile în limba engleză (Introducerea, Sumarul şi Lista de documente) au fost realizate de Corina Necula şi Mihaela Tănăsescu.