Manageri şi mentori - Crearea parteneriatelor educaţionale

Colecție: Profit

Titlu original: MANAGERS AS MENTORS - Building Partnerships for Learning

Traducător: Cristina Guţă

Copertă: Griffon and Swans Productions (www.griffon.ro)

Anul apariției: 2008

Număr pagini: 232

Format: 15×23,5 cm

ISBN: 978-973-669-501-8

Manageri şi mentori - Crearea parteneriatelor educaţionale

Autor: Chip R. Bell

Profit
În stoc
32,75 Lei

Comenzi telefonice:
021 222 25 36 / 0744 369 721
Interval orar: 9:00 - 17:00
 • Clape


  În această ediţie revăzută şi adăugită a acestui bestseller clasic, Chip R. Bell le arată managerilor cum să-şi ajute asociaţii să se dezvolte şi să se adapteze la mediul managerial agitat din epoca noastră. Chip R. Bell îşi învaţă cititorii să apeleze la instruire prin intermediul metodei sale pline de pasiune şi înţelepciune; nu întâmplător, formula mnemonică care o defineşte a fost tradusă ca ARDE:


  Abandonarea (mentorului în faţa procesului instruirii, în loc de a apela la controlul acestui proces),


  Recunoaşterea (valorii celui care va fi instruit şi realizarea fundamentului pe care se va clădi acest parteneriat),


  Dăruirea (celor mai de preţ cadouri pe care le poate oferi un mentor: sfatul, feedbackul, concentrarea, echilibrul, povestirile care lămuresc şi conexiunile care pasionează) şi


  Extinderea relaţiei până la eliberarea învăţăcelului de sub aripa ocrotitoare nu a educatorului, ci a partenerului său.

  În explicarea acestei metode simple şi uşor de urmărit, Chip R. Bell ne oferă numeroase exemplificări de valoare raţională şi emoţională uşor de integrat în chiar metoda sa.


  Această abordare nouă susţine filozofia autorului, de parte-neriat realizat în scopul instruirii, şi în acelaşi timp reprezintă cea mai elocventă dovadă a viabilităţii acestei metode.  Autor sau coautor al unui număr de paisprezece cărţi, dintre care amintim Iubirea consumatorului: atragerea şi menţinerea pe viaţă a clienţilor, Clienţii ne sunt parteneri, Sistemul de administrare al economiilor şi BeepBeep!: Concurenţa în epoca vitezei, Chip R. Bell realizează această ediţie revăzută şi adăugită a bestsellerului său Manageri şi mentori folosindu-se de feedbackul primit de la cititori şi de la auditorii conferinţelor sale.


  După cum declară, esenţa muncii sale de o viaţă a fost investită în studiile sale privind construirea şi menţinerea unor parteneriate interpersonale; din punctul său de vedere, acestea sunt instrumentele de lucru perfecte, atât în viaţa profesională, cât şi în cea personală. Din acest motiv, parteneriatul (constituit în scopul instruirii, antreprenorial sau familial) reprezintă un laitmotiv al operei sale. În cărţile, articolele şi conferinţele sale, Chip R. Bell ne povesteşte despre oameni, despre acţiunile lor şi mai ales despre interacţiunile dintre ei.


   


  Cop 4


  În mediul de afaceri, companiile au funcţionat întotdeauna într-o arenă competiţională.


  De aceea, fiecare organizaţie se străduieşte să atragă şi să păstreze angajaţi pricepuţi, iar instruirea poate fi un instrument puternic pentru atragerea talentelor. Reuşita acestui demers depinde de priceperea liderului de a-şi instrui succesorul, de a transmite cunoştinţe, de capacitatea lui de a fi mai adaptabil, mai inovator, mai agil, pentru a crea cadrul propice funcţionării unei „organizaţii care învaţă“.


  Atunci când conducătorul renunţă la atitudinea dominatoare, autoritară, stabilind un parteneriat cu angajatul, relaţia şef-subaltern se transformã într-o relaţie mentor-protejat, mult mai eficientă şi profitabilă.


  Construită pe modelul unei formule mnemonice – ARDE: Abandonare, Recunoaştere, Dăruire, Extensie – ea oferă managerilor un instrument de lucru util, pragmatic, în vederea dobândirii unui succes organizatoric susţinut de o instruire permanentă.


  Cartea lui Chip R. Bell, Manageri şi mentori, dezvoltă o nouă viziune asupra rolului conducătorului în cadrul companiei bazată pe conceptul „a conduce în timp ce instruieşti“.