Bine ai venit!
|
| |
Mioara Lujanschi (coord.) - Ebook Telurania - Curtea Veche Publishing
Digital

Ebook Telurania

Arta Oliviei Mălina Manu

În Telurania o cunoaștem pe Olivia Manu, o artistă foarte tânără care explorează timpul-materia-visul, creând prin sculptură, desene, colaje și bijuterii un spațiu interior care se lasă descoperit treptat. Folosindu-se mai mult de sugestie decât de afect, „împielițând vise“, așa cum spune chiar ea, Olivia Manu compune un dicționar de himere, în care adaugă straturi de viață.

Albumul a fost realizat de Mioara Lujanschi împreună cu Daria Ghiu, Călin-Andrei Mihăilescu, Cristina Sabău, Ioana Vlasiu și Dana Manu, mama artistei.

Ebook Telurania - Descriere și informații

Telurania este un proiect colectiv dedicat operei și amintirii Oliviei Manu. Artista a trăit puțin; opera ei este inevitabil o interogare a realității. Arta ei ‒ sculptură în metal, desen, bijuterie, colaj ‒ este o pipăire a materiei, a texturilor spațiului, timpului și întâmplărilor: cercetare a îmbinărilor dintre acestea, împachetare și despachetare a dimensiunilor, deconstrucție a puținului care i-a fost dat, abundent.

Lucrările Oliviei sunt imersiuni în paleontologie; iar când nu sunt, ele redistribuie, uman și intim (mai generos, așadar, decât divinul), spațiul-timp într-un cuantum nemănat de tristețe.

„Paginile acestui album reproduc lucrări pătrunzătoare și surprinzătoare, deștepte și senzuale, erotice și exotice ‒ morți viu colorate. Și pentru fiecare moarte, câte-o viață, cel puțin.”

Dana Manu

„Imaginarul Oliviei e populat cu lumea infinit variabilă de apariții ale organicului, vegetal și animal. O fascinau procesele de creștere, metamorfozare și recădere în anorganic. Animale marine stranii, schelete de pește, carapacea de broască țestoasă cu geometria ei discretă stau ca punct de pornire pentru numeroase dezvoltări grafice și cromatice extrem de rafinate.”

Ioana Vlasiu

„În sculptura ei telurică, rugoasă, în fine, turgidă, loialitatea monogamă către modelul César o face să se îndrepte, din miezul artei sale, cu o forță ce ignoră ezitarea, către două limite opuse: polizarea și rezistența materiei. Și, în fiecare moment, cea dintâi e devorată de cea din urmă. Soliditatea și solidaritatea pe care le află în acest interstițiu formează perechea ambiguu-geologică definitorie pentru sculptura Oliviei.”

Călin-Andrei Mihăilescu

„Colajele Oliviei lucrează exact cu timpul. Creează o situație etern prezentă, o stare de fapt, din diferite fâșii atemporale decupate din reviste oarecare. Șochează neutrul imaginii decupate în sine, impresionează forța apropierii acestor situații neutre. Artista devine stăpâna timpului: face în așa fel încât ordonează lumea pe o coală de hârtie după bunul său plac, într-un moment temporal unic, al său.”

Daria Ghiu

Anul apariției: 2023

Format: e-book

Autor: Daria Ghiu, Mioara Lujanschi, Călin-Andrei Mihăilescu, Cristina Sabău, Ioana Vlasiu și Dana Manu. Design: Factum Design/Alexandru Șchiopu

Format ediție: Digital

ISBN : 978-606-44-1501-1