Recenzii

proza scurta

Dileme omenești în epoca digitală. O cât se poate de oportună ediție a II-a a unei cărți fără pereche în România

Sunt, desigur, niște povestiri bine scrise; dar mai presus de orice sunt niște povestiri bine gândite. Ideea din centrul fiecăreia e inedită și fecundă – adevărată food for thought. Jocul inteligențelor (inteligență umană/naturală versus inteligență artificială) e genial pus în scenă și are potențialul de a ne provoca dileme etice și ontologice.

carte de istorie

Noi apariții, colecția Argument: quo vadis, lume? În căutarea răspunsurilor neconsacrate

mai degrabă decât o istorie a ideilor, acest volum este un salon de idei unde se discută energic, angajat, dar neîncrâncenat, principiile lui Voltaire, observațiile lui Tocqueville prescripțiile lui John Stuart Mill sau Omul din Subterană al lui Dostoievski, cu egal și real interes pentru conținutul lor ideatic. Ne întâlnim, așadar, cu o carte densă de o extraordinară bogăție informativă și

proza umoristica

Noutăți 2024: lectură ușoară, râs sănătos. Fața nestresată a generației X.

primul său volum de proză, copt câtva timp înainte de publicare, și, cu un titlu parodic, un subtitlu-păcălici și un conținut care excelează prin – cu termenul autorului – caterincă, îl consacră probabil ireparabil pe Octav Gheorghe drept un umorist redutabil. Un Louis de Funès al condeiului. Un Jerome K. Jerome al României. (Nu, acela n-a fost Caragiale.)

proza scurta romaneasca

Noi apariții: când românul e străin – stampe japoneze în proză

Străinul este, de altfel, Personajul. În oricare dintre prozele scurte ale lui George Moise. Nu neapărat camusian, ci hrănit mai degrabă din experiența foarte concretă a migrantului (român) de secol XXI. Străinul se rupe de o obârșie pe care, totuși, nu poate să nu o poarte în continuare, sublimată, în sine. Strămutat, transplantat în

roman premiat

Noi apariții, colecția Byblos: lectură esențială în Epoca Antropocenului

Ni se semnalizează, în fapt, o criză spirituală direct proporțională cu „acumulaționismul” material pe care-l practicăm. Ca alternativă, prin vocea lui Alice/Aleph ni se propune în Epoca Antropocenului orientarea înspre un viitor post-materialist simplificat până la esențial. O eră a omenescului în toate împărtășit – de la masa de prânz la

roman de familie

Noutate 2023, colecția Byblos: încântătoarea parabolă a unei case cât două epoci

Scriitura lui Kingsolver este de-o eleganță simplă brodată cu umor ingenios (wit) care aduce puternic aminte de arta victoriană a unei George Eliot (amintită, de altfel, de autoare în secțiunea de Mulțumiri). Cititorul e purtat plutind printr-un text impregnat de umor în toate nuanțele sale, de la sarcastic la delicat, un text care reușește să povestească cu amuzantă lejeritate până și

roman contemporan

Noutate 2023, colecția Byblos: intimitate și tumult în confesionalul literaturii

Din punct de vedere stilistic, desfășurând o proză de-o fluiditate proustiană, utilizând delicat și competent tehnica modernistă a fluxului conștiinței, romanul lui Demény farmecă prin calitatea contagioasă a fervorii, în fraze-fluviu ce inundă fiecare mic cotlon al percepției. Iar din punct de vedere tematic, infidelitatea

Louise Erdrich

Noutate 2023, colecția Byblos. Cartea dintre lumi – sau despre fantomele care ne definesc

Un roman străbătut de voltajul unui mister cu ramificații istorice, nu mai puțin decât profund psihologice, care invită ochiul contemporan la o lectură căutătoare de sine în anotimpul când anul pe care tocmai l-am trăit amurgește, epuizat, prin ușa de ieșire a Timpului.

carte stiintifica

Noutate 2023, colecția Argument: S.O.S pentru umanitate. Un apel la acțiune pentru salvarea viitorului

Ce devine imediat evident încă din Prologul cărții este că în pregătirea și scrierea ei a fost investit un volum imens de cercetare, ceea ce conferă o autoritate incontestabilă acestei lucrări. Altfel spus, avem aici un mesaj pe care trebuie să îl luăm foarte în serios. Iar mesajul este acesta: specia umană se află în pericol de dispariție; situația este însă