1. ORGANIZATORUL concursului este Curtea Veche Publishing S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr. 35, reprezentată prin Grigore Arsene, în calitate de Director General. Decizia de derulare a concursului conform regulilor cuprinse în prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.curteaveche.ro.

Concurenţii au obligaţia să consulte permanent site-ul organizatorului, www.curteaveche.ro, pentru a fi la curent cu eventualele modificări de program, regulament, premiere sau organizare privind concursul. Înscrierea în concurs implică cunoașterea, respectarea și acceptarea regulamentului oficial și a tuturor condiţiilor de organizare, corectare și premiere ale concursului.

 1. OBIECTUL CONCURSULUI

Curtea Veche Publishing lansează concursul național „Biletul de Aur” adresat cititorilor de pe teritoriul României care au precomandă exclusiv pe CurteaVeche.ro noile volume din colecția Poveștile Cristinei. Concursul este organizat cu scopul de a promova lectura și va recompensa trei perticipanți cu toate cărțile pe viață care au apărut sau urmează să apară în colecția „Poveștile Cristinei” și cu invitații  la toate evenimentele organizate de „Poveștile Cristinei” și Curtea Veche Publishing: lansări, concerte, spectacole și un tur privat al editurii.

 1. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României.

Pentru obținerea de informații suplimentare, cei interesați pot trimite un e-mail la concurs@curteaveche.ro sau suna la numărul de telefon 031 620 85 80 (lu-vi, 10.00-18.00).

 1. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 10 – 24 mai 2019.

 1. PARTICIPANȚI

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor Curtea Veche Publishing, precum şi a membrilor familiilor acestora, rudelor până la gradul IV inclusiv. Concursul este destinat persoanelor care au precomandă exclusiv pe CurteaVeche.ro noile volume din colecția Poveștile Cristinei.

 1. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

În perioada 10 – 24 mai, precomandă exclusiv pe CurteaVeche.ro noile volume din colecția Poveștile Cristinei (inclusiv pachetul – cadou) cu autograful autorilor și ai șansa de a fi unul dintre cei 5 câștigători ai Biletului de Aur. 

Biletul de Aur îți va aduce, pe viață, toate cărțile care au apărut sau urmează să apară în colecția „Poveștile Cristinei”! În plus, vei fi invitatul nostru de onoare la toate evenimentele organizate de „Poveștile Cristinei” și Curtea Veche Publishing: lansări, concerte, spectacole și un tur privat al editurii!

După încheierea perioadei de înscrieri, în perioada 24 – 26 mai 2019, câștigătorii vor fi ales prin intermediul site-ului Radom.org

Câștigătorul va fi anunțat telefonic.

Dacă până pe data de 26 mai 2019 câștigătorul nu confirmă datele de contact sau renunță la premiu, Curtea Veche Publishing îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant ales aleatoriu prin Random.org.

 1. PREMIILE

Premiile vor consta în toate cărțile pe viață care au apărut sau urmează să apară în colecția „Poveștile Cristinei” și cu invitații  la toate evenimentele organizate de „Poveștile Cristinei” și Curtea Veche Publishing: lansări, concerte, spectacole și un tur privat al editurii.

Vor fi acceptate doar înscrierile care se încadrează cerințelor specificate în secțiunea “Modul de Desfășurare a Concursului”. Câștigătorul va fi contactat direct pentru a confirma că poate beneficia de premiu.

 1. ALTERNATIVA PREMIILOR

Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii lor în bani.

 1. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualul câștigător sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial.

Participarea la concurs constituie acordul ca numele câștigătorului să poată fi făcute public și folosit de Curtea Veche Publishing în activități de promovare.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participării tuturor celor de pe teritoriul României. Concursul este destinat persoanelor cititorilor de pe teritoriul României care au precomandă exclusiv pe CurteaVeche.ro noile volume din colecția Poveștile Cristinei.

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul se obligă, să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze și să utilizeze datele personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15). Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale Organizatorului concursului, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a acestora, să fie prelucrate și folosite în viitor de Organizator. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.