REGULAMENT

ORGANIZATORUL concursului este S.C. Curtea Veche Publishing S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr. 35, reprezentată prin Grigore Arsene, în calitate de Director General. Decizia de derulare a concursului conform regulilor cuprinse în prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației în vigoare din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.isadoramoon.ro.

Concurenţii au obligaţia să consulte permanent site-ul organizatorului, www.isadoramoon.ro, pentru a fi la curent cu eventualele modificări de program, regulament, premiere, sau organizare privind concursul. Înscrierea în concurs implică cunoașterea, respectarea și acceptarea regulamentului oficial și a tuturor condiţiilor de organizare, corectare și premiere ale concursului.

OBIECTUL CONCURSULUI

Curtea Veche Publishing lansează concursul național „Super Petrecerea Isadora Moon”. Concursul este organizat cu scopul de a încuraja plăcerea lecturii în rândul copiilor, recompensându-i pe 10 dintre cititorii cărților “Isadora Moon” cu câte o invitație dublă la petrecerea de lansare, ce va avea loc pe 9 decembrie 2017 în București la Point ART HUB, sub forma unui bal mascat pentru copii cu vârste între 7 și 14 ani.

ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat și se desfășoară în București.

DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 5-7 decembrie 2017 pe site-ul www.isadoramoon.ro.

PARTICIPANȚI

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor Curtea Veche Publishing, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv.

Înscrierile în concurs se realizează în perioada 5-7 decembrie 2017 prin completarea testului Isadora Moon “Zână sau vampir“ și introducerea datelor în câmpurile obligatorii de pe site-ul isadoramoon.ro. Fiecare participant are dreptul la o singură intrare în concurs. Dacă aceeași persoană va realiza testul Isadora Moon și își va introduce datele de mai multe ori în sistem, va fi luată în considerare o singură data în momentul extragerii câștigătorilor. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina intrările în concurs care nu au asociate date complete sau relevante.

MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

În perioada 5-7 decembrie 2017 vă invităm să vă înscrieți la concursul “Super Petrecerea Isadora Moon” realizând testul Isadora Moon “Zână sau vampir“ și introducând datele necesare în câmpurile obligatorii de pe site-ul isadoramoon.ro.

Toți cei care vor realiza acest test în perioada menționată vor fi înscriși automat în concurs.

După încheierea perioadei de înscrieri, cei 10 câştigători vor fi desemnați prin tragere la sorţi, folosind site-ul http://random.org, și anunțați în data de 8 decembrie 2017. Dacă în cursul acestei zile câștigătorii nu confirmă datele de contact sau renunță la premiu, Curtea Veche Publishing îşi rezervă dreptul de a oferi premiile unor alți participanți la concurs, desemnați la rândul său prin site-ul random.org.

Numele câştigătorilor concursului vor fi anunţați pe paginile de Facebook Curtea Veche Publishing (https://www.facebook.com/CurteaVechePublishing/?fref=ts) și pe site-ul isadoramoon.ro, iar câștigătorii va fi contactați direct prin datele puse la dispoziție pe site-ul isadoramoon.ro.

PREMIUL

Cei 10 câștigători vor primi câte o invitație dublă la petrecerea de lansare, ce va avea loc pe 9 decembrie 2017 în București la Point ART HUB, sub forma unui bal mascat pentru copii cu vârste între 7 și 14 ani. Câştigătorii premiului nu au posibilitatea primirii contravalorii, în bani, a premiilor, premiile nefiind nici evaluabile în bani.

RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial.

Participarea la concurs constituie acordul ca numele câștigătorului și fotografii din timpul participării la evenimentul „Super Petrecerea Isadora Moon” să poată fi făcute publice și utilizate gratuit în diverse materiale de promovare ale organizatorului.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorii sunt obligati să facă publice numele câștigătorului în cadrul acestui concurs.

Organizatorii se obligă, de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze și să utilizeze datele personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15). Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale Organizatorilor concursului, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a acestora, să fie prelucrate și folosite în viitor de Organizatori. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorii nu va mai folosi datele lor personale.

ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.