1. ORGANIZATORUL concursului este S.C. Curtea Veche Publishing S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr. 35, reprezentată prin Grigore Arsene, în calitate de Director General. Decizia de derulare a concursului conform regulilor cuprinse în prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.curteaveche.ro.

Concurenţii au obligaţia să consulte permanent site-ul organizatorului, www.curteaveche.ro, pentru a fi la curent cu eventualele modificări de program, regulament, premiere sau organizare privind concursul. Înscrierea în concurs implică cunoașterea, respectarea și acceptarea regulamentului oficial și a tuturor condiţiilor de organizare, corectare și premiere ale concursului.

 1. OBIECTUL CONCURSULUI

Curtea Veche Publishing lansează concursul național „Pleci în vacanță, ia-ți un #acdesiguranță!” adresat cititorilor de pe teritoriul României, cu vârsta de peste 16 ani (împlinită inclusiv până la data de 10 iulie 2017). Concursul este organizat cu scopul de a promova lectura și va recompensa un participant cu o întâlnire cu Răzvan Exarhu la micul-dejun, pusă la dispoziție de Curtea Veche Publishing și autorul cărții “Fericirea e un ac de siguranță”.

 1. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României.

Pentru obținerea de informații suplimentare, cei interesați pot trimite un e-mail la concurs@curteaveche.ro sau suna la numărul de telefon 031 620 85 80 (lu-vi, 10.00-18.00).

 1. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 10 iulie – 15 august 2017.

 1. PARTICIPANȚI

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor Curtea Veche Publishing, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv. De asemenea, nu pot participa la concurs membrii familiei autorului, Răzvan Exarhu, până la gradul al IV-lea inclusiv. Concursul este destinat persoanelor cu vârsta de peste 16 ani (împlinită inclusiv până la data de 10 iulie 2017).

 1. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

În perioada 10 iulie – 15 august 2017 vă invităm să vă înscrieți la concursul “Pleci în vacanță, ia-ți un #acdesiguranță!” prin trimiterea unei fotografii în care apare volumul “Fericirea e un ac de siguranță” de Răzvan Exarhu într-un cadru sugestiv pentru vacanța voastră. Fotografia va fi postată pe pagina personală de Facebook sau Instagram și însoțită de hashtag-ul “#acdesiguranta”. Pentru validare, link-ul postării, însoțit de datele de contact ale participantului (nume, număr de telefon) se vor trimite la adresa concurs@curteaveche.ro. Curtea Veche Publishing își rezervă dreptul de a exclude din concurs fotografiile cu un conținut inadecvat (care nu includ cartea sau au un conținut obscen). Același participant se poate înscrie în concurs cu maxim 5 fotografii distincte.

După încheierea perioadei de înscrieri, în perioada 16 august – 22 august 2017, câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți, folosind site-ul http://random.org.

Numele câştigătorului concursului va fi anunţat în perioada 16- 22 august 2017 pe paginile de Facebook Curtea Veche Publishing și Răzvan Exarhu, precum și pe blogul Curtea Veche Publishing (www.curteaveche.ro/blog), iar câștigătorul va fi contactat direct prin datele puse la dispoziție în momentul trimiterii confirmării de înscriere la concurs pe adresa concurs@curteaveche.ro (adresă de e-mail).

Dacă până pe data de 31 august câștigătorul nu confirmă datele de contact sau renunță la premiu, Curtea Veche Publishing îşi rezervă dreptul de a oferi premiul următorului participant desemnat de autorul cărții.

 1. PREMIUL

Premiul constă într-o întâlnire cu Răzvan Exarhu la micul-dejun, într-un loc, la o data și oră stabilite de comun acord, însă nu mai târziu de 30 septembrie 2017.

Vor fi acceptate doar înscrierile care se încadrează cerințelor specificate în secțiunea “Modul de Desfășurare a Concursului”. Câștigătorul va fi contactat direct pentru a confirma că poate beneficia de premiu.

 1. ALTERNATIVA PREMIULUI

Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii lor în bani, premiile nefiind nici evaluabile în bani.

 1. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial.

Participarea la concurs constituie acordul ca fotografiile înscrise și numele câștigătorului să poată fi făcute publice și folosite de Curtea Veche Publishing în activități de promovare.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participării tuturor celor de pe teritoriul României. Concursul este destinat persoanelor cu vârsta de peste 16 ani (împlinită inclusiv până la data de 10 iulie 2017).

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislatia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorilor și castigurile acordate în cadrul acestui concurs. Numele câștigătorului va fi afișat pe site-ul www.curteaveche.ro/blog până la de 22 august 2017.

Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze și să utilizeze datele personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15). Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale Organizatorului concursului, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a acestora, să fie prelucrate și folosite în viitor de Organizator. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.