Viaţa în duh filocalic

Colecție: Tainele Filocaliei

Copertă: Carmen Lucaci

Anul apariției: 2002

Număr pagini: 264

Format: 13 x 20 cm, broşat

ISBN: 973-8120-86-1

Viaţa în duh filocalic

Autor: Ignatie Monahul

Stoc epuizat
13,49 Lei

Comenzi telefonice:
021 222 25 36 / 0744 369 721
Interval orar: 9:00 - 17:00
  • Textele colecţiei Tainele Filocaliei reprezintă o introducere în scrierile filocalice. Ele sunt prilejuri pentru noi, cei de astăzi, de a începe să citim şi să cunoaştem cu inima - de a reda cunoaşterii caracterul ei existenţial. Treptele urcuşului duhovnicesc, modelarea spirituală a minţii, strădania de a dobândi virtuţile, teme filocalice predilecte, sunt redate pe tot înţelesul în aceste cărţi care ne călăuzesc spre o autentică trăire întru Hristos.

    Arhim. Sofian Boghiu: Din experienţa vietii mele nelipsite de suferinţe am înţeles, cunoscut şi trăit efectiv adevărul că Dumnezeu este prezent permanent în viaţa noastră şi că ne asistă necontenit prin Pronia dragostei Lui nemărginite, căci "Dumnezeu este ascuns - cum zic Bătrânii Patericului şi Părinţii Filocaliei - în poruncile Sale." De aceea, nu se cuvine să stăm nepăsători şi nesimţitori în faţa lui Dumnezeu, spre a nu ajunge într-o sărăcie şi pustiire lăuntrică desăvârşită, riscând astfel a ne găsi sfârşitul în această stare cumplită, definită de Sfântul Ioan al Scării ca "moarte înainte de moarte". Patericul şi Filocalia, aceste cărţi de sănătate duhovnicească, adevărate tratate medicale de anatomie, fiziologie, patologie, terapeutică şi profilaxie sufletească, ne îndrumă cu adâncă înţelepciune cum să ne curăţim, luminăm şi cum să ne mântuim şi să ne desăvârşim sufletul nostru. Îndeosebi în aceste preafolositoare scrieri regăsim şi redescoperim, în ipostaza lor practică, toate nevoinţele creştinului şi ale călugărului, pe drumul anevoios al dobândirii dumnezeieştilor virtuţi şi al dezrădăcinării pierzătoarelor patimi. Îndemnul meu, ca duhovnic, către toţi fiii, fiicele şi cititorii acestei cărţi este de a se osteni a nu rămâne în stările păcătoase; să se roage pentru înnoirea minţii; să fugă de risipire; să dobândească smerită cugetare; să preţuiască timpul; să se ferească de vorbirea deşartă; să se silească spre lacrimi şi plâns; să se roage neîncetat cu luare-aminte; să aibă dragoste şi să-şi înfrumuseţeze sufletul cu har, virtuţi şi fapte bune, într-un cuvânt, să ducă o viţăa într-un autentic duh filocalic. Binecuvântăm cu părintească dragoste apariţia lucrării Viaţa în duh filocalic, alcătuită de părintele Ignaţie Monahul, şi dorim din toată inima ca tot ceea ce conţine acest volum să fie spre rodire şi de folos întru mântuire, aşa încât spiritualitatea filocalică şi cea patericală să fie valorificate în trăirea fiecaruia dintre noi.

    Viaţa în duh filocalic este un barometru al stării noastre spirituale. Antologia şi apoftegmele filocalice propuse de Ignaţie Monahul ne fac să ne întrebăm cât de departe sau de aproape suntem de Dumnezeu. Aprecierile privind însuşirile şi preocupările omeneşti îl ajută pe cititor să înţeleagă ce îl poate pierde şi ce îl poate ajuta să se înalţe către divinitate. Cea de-a doua parte a lucrării, "Glosar filocalic", este un instrument binevenit pentru cititori, întrucât explicitează din perspectiva spiritualităţii creştine termeni mult folosiţi în limbajul Bisericii, dar al căror înţeles complet de multe ori ne scapă. Pentru iubitorul de Dumnezeu, lucrarea de faţă constituie un îndreptar pentru o viaţă dusă într-un autentic spirit filocalic.