Ioan Paul al II-lea - Un Papă Sfânt

Colecție: In afara colecțiilor

Copertă: Griffon and Swans (www.griffon.ro)

Anul apariției: 2009

Număr pagini: 504

Format: 16×24 cm

ISBN: 978-973-669-767-8

Ioan Paul al II-lea - Un Papă Sfânt

Autor: Nicolae Mareş

În stoc
47,20 Lei

Comenzi telefonice:
021 222 25 36 / 0744 369 721
Interval orar: 9:00 - 17:00
 • „Convingerea mea este că Papa Ioan Paul al II-lea s-a impus prin faptele sale, prin dăruirea şi hotărârea cu care a condus barca credinţei timp de aproape 27 de ani (dintre cei mai furtunoşi din istoria mileniului trecut), cât şi prin implicarea directă şi constantă — ca un lider vertical şi credibil pentru pace, dreptate şi echitate socială — într-o lume în puternică derivă pe multiple planuri. 


  Chiar dacă memoria omenirii se dovedeşte, după trecerea Pontifului la cele veşnice, a fi scurtă, totuşi — prin modul în care s-a manifestat — dăruirea până la sacrificiu cu care a acţionat până la ultima suflare îl califică pe Papa Ioan Paul al II-lea drept un Sfânt al vremurilor noastre.


  Ioan Paul al II-lea a fost un dar al Providenţei atât pentru generaţia contemporană, cât şi pentru cele viitoare, iar memoria lui trebuie perpetuată şi cinstită în altarele credinţei. Numai un Om sfânt putea ridica ştacheta dreptăţii, înţelegerii şi iubirii atât de sus , pe o mare atât de învolburată.“


  Nicolae MAREŞ


   


  „Românie, ţară-punte între Orient şi Occident, punct de răscruce între Europa Occidentală şi cea Orientală pe care tradiţia o numeşte cu frumosul titlu de Grădina Maicii Domnului, vin la tine în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi al Preasfintei Fecioare Maria. În pragul unui nou mileniu, întemeiază-ţi viitorul mai departe pe stânca tare a Evangheliei. Cu ajutorul lui Hristos, vei fi protagonista unei noi perioade de entuziasm şi curaj. Vei fi naţiune prosperă, pământ roditor de bine, popor solidar şi  făcător de pace.“


        Ioan Paul al II-lea


  Nicolae Mareş a tradus, publicat şi prefaţat peste 30 de volume, printre care trei antologii de lirică poloneză incluzând peste 100 de poeţi contemporani, o antologie de lirică primitivă, volumul de eseuri Încă Polonia, monografii despre Polonia şi despre Stanisław Wyspiański etc.


  Nicolae Mareş are vechi state de serviciu în materie de literatură, fiind unul dintre cei mai semnificativi traducători din literatura poloneză în limba română pe care îi avem la această oră. Dacă ar fi doar faptul că printre autorii traduşi de Nicolae Mareş se numără poeţi de nivel prim, precum Wisława Szymborska, laureată a Premiului Nobel, Tadeusz Róžewicz, Jaroslaw Iwaszkiewicz, prozatori de o anvergură asemănătoare; dacă avem în vedere numărul mare de cărţi pe care domnul Mareş    le-a tradus din literatura poloneză, cred că avem imaginea completă a unuia dintre cei mai redutabili polonişti din România.   Laurenţiu Ulici,
  fost preşedinte al Uniunii Scriitorilor


  Nicolae Mareş nu se sfieşte să afirme că Papa Wojtyła, Cel înălţat în jilţul Sfântului Petru, format şi crescut în cultura poloneză şi a Cetăţii Eterne, datorită harului său dumnezeiesc, formaţiei sale renascentiste, dăruirii fără margini pentru instaurarea valorilor creştine, puse neobosit în slujba omului şi a credinţei, prin opera sa de largă cuprindere şi mai ales prin activitatea de aproape 27 de ani în Sfântul Scaun, a devenit unul dintre cei mai mari lideri ai contemporaneităţii, un Papă Sfânt, chiar înainte de a fi sanctificat.


  Dic Baboian, Ioan Paul al II-lea: „Nu vă temeţi!“
  Diplomat Club, nr. 5, mai 2005


  NICOLAE MAREŞ 
  (n. 1938)


  Studii de filosofie, filologie şi istoria artei la Universităţile Bucureşti şi Varşovia. Doctorat în ştiinţe umaniste la Institutul „G. Călinescu“ al Academiei Române. Diplomat de carieră (1966–1999), a trecut prin concurs toate treptele diplomatice; director la Biblioteca Română de la Paris şi în Ministerul Afacerilor Externe, şeful misiunii diplomatice din Skopje;  ministru consilier.


  A publicat, în presa română şi în cea străină, peste 500 de arti-cole din domeniul literaturii universale, al istoriei artei, al comparatisticii literare, al istoriei relaţiilor româno-polone, al receptării culturii române în străinătate, precum şi din sfera relaţiilor diplomatice şi economice. Din 1980, membru al Uniunii Scriitorilor din România.


  Autorul unor lucrări despre Papa Ioan Paul al II-lea, ca şi al unor traduceri din opera acestuia:


  Karol Wojtyła, Poeme, Editura Diacon Coresi, Bucureşti, 1992


  Karol Wojtyła, Poezii alese, Editura Ginta Latină, Bucureşti, 1999


  Ioan Paul al II-lea, Papă pentru mileniul al III-lea, ediţia I, Editura Colosseum, Bucureşti, 2000


  Ioan Paul al II-lea, Papă pentru mileniul al III-lea, ediţia a II-a, Editura Hiperion, Cluj-Napoca, 2001 


  Papa Ioan Paul al II-lea, Cugetări, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003


  Receptarea Papei Ioan Paul al II-lea în România, Editura Colosseum, Bucureşti, 2004


  Karol Wojtyła, Iubirea totul mi-a explicat,  Editura Prut Internaţional, Chişinău, 2004


  David şi Păstor, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005


  Ioan Paul al II-lea, Sculaţi-vă, să mergem!,  Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, 2009