Himera literaturii – dialog epistolar

Colecție: Memorii şi Corespondenţă

Anul apariției: 2007

Număr pagini: 360

Format: 13×20 cm

ISBN: 978-973-669-430-1

Himera literaturii – dialog epistolar

Autor: Ion Lazu şi Ion Murgeanu

În stoc
28,90 Lei

Comenzi telefonice:
021 222 25 36 / 0744 369 721
Interval orar: 9:00 - 17:00
  • „Pot să vă spun numele unui roman pe care l-aş introduce încă din acest an în manualele de liceu: Veneticii de Ion Lazu. Cred că cele mai bune pagini din Veneticii pot concura cu pagini memorabile din Donul liniştit, pentru că bântuie peste tot acel suflu de mare proză realistă. (...) I.L. a reuşit un roman atât de bine scris încât va fi destul de greu să fie egalat şi multă vreme va reuşi să funcţioneze ca un reper şi chiar ca un mijloc de intimidare pentru cel care va încerca să abordeze cu mijloace literare acea epocă...“ (Radu Voinescu)


    Ion Murgeanu cântă soarele ce face iarba să crească, mustul de soare curgând pe pământ, vântul, dragostea. Inspiraţia sa e năvalnică şi  uneori solemn exaltată... e o expresiune încântătoare a combativităţii ardente a temperamentului solar, care se exaltă şi la lumina de lună, a viziunii unui univers fără tenebre în care şi umbra e de flăcări, o poezie socialistă, în fine, fără niciun loc comun.“ (George Călinescu,  1962)

    Ion Murgeanu e un poet de o remarcabilă modernitate, alternând tonul direct cu halourile sugestive, conceptualismul – orientat moral – cu metaforis-mul îndrăzneţ şi gratuit, seriozitatea cu joaca şi sarcasmul, capacitatea de a gândi şi regândi o idee cu distanţarea estetică de ea. Fantezism ironic, de uşoară coloratură etică, iată „formula“ (din păcate, critica e obligată să folosească şi „etichete“) cu care l-aş caracteriza.“ (Ştefan Augustin Doinaş, 1980)