Evenimente - Curte Veche Publishing

CONCURS Primește mingea de la Horia Tecău!

REGULAMENT CONCURS

Primește mingea de la Horia Tecău!

 

 

1. ORGANIZATORUL concursului este S.C. Curtea Veche Publishing S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr. 35, reprezentată prin Grigore Arsene, în calitate de Director General. Decizia de derulare a concursului conform regulilor cuprinse în prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.curteaveche.ro.

 

Librăriile partenere la promoție sunt: S.C. LIBRARIILE HUMANITAS S.A, S.C. PRAVALIA CU CARTI S.R.L, S.C. LIBRIS S.R.L, S.C. BIBLIOSTAR S.R.L, S.C. BLOR RETAIL S.A, S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A, S.C. DIRECT CLIENT SERVICES S.R.L., S.C. NEXT PAGE SRL.

 

Concurenţii au obligaţia să consulte permanent site-ul organizatorului, www.curteaveche.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificări de program, regulament, premiere, sau organizare privind concursul. Înscrierea în concurs implică cunoașterea, respectarea și acceptarea regulamentului oficial și a tuturor condiţiilor de organizare, corectare și premiere ale concursului.

 

2. OBIECTUL CONCURSULUI

 

Curtea Veche Publishing lansează concursul național „Primește mingea de la Horia Tecău!” adresat tuturor cititorilor interesați de tenis și de încurajarea unui stil de viață activ și sănătos în rândul copiilor. Concursul este organizat cu scopul de a încuraja pasiunea pentru sport și lectură în rândul copiilor, recompensând 29 de cititori ai cărții pentru copii “Viața în ritm de tenis” de Horia Tecău cu câte o minge de tenis cu autograful cunoscutului tenismen.

 

3. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în librăriile partenere:   carturesti.ro, Cărturești București AFI, Cărturești București Băneasa, Cărturești București Promenada, Cărturești București Verona, Cărturești București Carusel, Cărturești București Parklake, Cărturești Constanța, Cărturești Timișoara Iulius Mall, CLB 88 București, dol.ro, eMag.ro, Librăria “Mihai Eminescu”, librariaeminescu.ro București, Humanitas Cișmigiu, Humanitas Galați, Humanitas Auchan, libris.ro, Libris Brașov, Prăvălia cu cărți Constanța.

Pentru obținerea de informații suplimentare, cei interesați pot trimite un e-mail la concurs@curteaveche.ro sau suna la numărul de telefon 031 620 85 80 (lu-vi, 10.00-18.00).

 

4. DURATA CONCURSULUI

 

Concursul se desfășoară în perioada 15 februarie – 28 februarie 2017.

 

5. PARTICIPANȚI

 

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor Curtea Veche Publishing și a librăriilor și site-urilor partenere, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv. De asemenea, nu pot participa la concurs membrii familiei autorului, Horia Tecău, până la gradul al IV-lea inclusiv.

 

Înscrierea se realizează în perioada 15-28 februarie 2017, în urma achiziției volumului  “Viața în ritm de tenis”  prin completarea formularului fizic (în cazul librăriilor partenere) sau al celui aflat pe site-urile partenere.  Numărul de intrări în concurs al unui participant este egal cu numărul de cărți achiziționate (ex: două cărți achiziționate = două șanse de câștig).

 

6. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

În perioada 10 – 28 februarie 2017 vă invităm să vă înscrieți la concursul “Primește mingea de la Horia Tecău!” achiziționând cartea “Viața în ritm de tenis” de Horia Tecău într-una dintre librăriile sau de pe unul dintre site-urile partenere. Toți cei care vor plasa o astfel de comandă în intervalul precizat vor fi înscriși automat în concurs, fie prin înregistrarea automată în sistemul electronic al librăriei, fie prin completarea formularului de participare, după cum urmează:

- participare prin înregistrare automata în sistemul electronic - carturesti.ro, dol.ro, librariaeminescu.ro, eMag.ro, Humanitas Cișmigiu, Humanitas Galați, Humanitas Auchan.

- completarea formularului de concurs - Cărturești București AFI, Cărturești București Băneasa, Cărturești București Promenada, Cărturești București Verona, Cărturești București Carusel, Cărturești București Parklake, Cărturești Constanța, Cărturești Timișoara Iulius Mall, CLB 88 București, Librăria Mihai Eminescu București, Libris Brașov, Prăvălia cu cărți Constanța.

 

Fiecare carte achiziționată reprezintă o intrare distinctă în concurs.

 

După încheierea perioadei de înscrieri, în perioada 1-10 martie 2017 fiecare dintre librăriile și site-urile participante va desemna prin tragere la sorţi câștigătorul sau câștigătorii premiului sau premiilor aferente, folosind site-ul http://random.org, după care îl/îi va anunța în perioada 11 -20 martie 2017. Dacă în acest interval unii câștigători nu confirmă datele de contact sau renunță la premii, Curtea Veche Publishing și librăriile partenere îşi rezervă dreptul de a oferi premiile unor alți participanți la concurs, desemnați la rândul lor prin site-ul random.org.

 

Numele câştigătorilor concursului vor fi anunţate pe paginile de Facebook și site-urile Curtea Veche Publishing (https://www.facebook.com/CurteaVechePublishing/?fref=ts, www.curteaveche.ro/blog) și ale librăriilor partenere, iar câștigătorii vor fi contactați direct prin datele puse la dispoziție în momentul achiziționării cărților (telefon, adresă de e-mail).

 

7. PREMIILE

 

Premiile constau în 29 de mingi semnate de tenismenul Horia Tecău, repartizate în felul următor:

Nr. crt.

Librărie

Nr. mingi cu autograf

1

carturesti.ro

2

2

Cărturești București AFI

1

3

Cărturești București Băneasa

1

4

Cărturești București Carusel

2

5

Cărturești București Parklake

1

6

Cărturești București Promenada

1

7

Cărturești București Verona

2

8

Cărturești Constanța

2

9

Cărturești Timișoara Iulius Mall

1

10

CLB 88 București

1

11

eMag.ro

5

12

dol.ro

2

13

Humanitas Auchan

1

14

Humanitas Cișmigiu

1

15

Humanitas Galati

1

16

Librăria Mihai Eminescu București și www.librariaeminescu.ro

1

17

Libris Brașov

1

18

libris.ro

1

19

Prăvălia cu cărți Constanța

2

 

Vor fi acceptate doar înscrierile care se încadrează cerințelor specificate în secțiunea “Modul de Desfășurare a Concursului”. Câștigătorii își vor ridica premiile din librăriile unde au fost desemnați. Câștigătorii desemnați în urma achiziției cărților de pe un site vor primi premiile prin poștă sau curier.

 

8. ALTERNATIVA PREMIULUI

 

Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii lor în bani, premiile nefiind nici evaluabile în bani.

 

9. RESPONSABILITATE

 

Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial.

 

Participarea la concurs constituie acordul ca numele câștigătorului să poată fi făcut public.

 

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

 

10. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Concursul este deschis participării tuturor celor de pe teritoriul României.

 

11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

În conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorilor și castigurile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câștigătorilor va fi afișată pe site-ul www.curteaveche.ro până la de 10 martie 2017, precum și pe paginile de Facebook sau site-urile librăriilor partenere.

 

Organizatorul și librăriile partenere se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul și librăriile partenere se angajează să păstreze și să utilizeze datele personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15).  Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale Organizatorului concursului și librăriilor partenere, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a acestora, să fie prelucrate și folosite în viitor de Organizator și librăriile partenere. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorul și librăriile partenere nu vor mai folosi datele lor personale.

 

12. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului sau a librăriilor partenere, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.